privacy policy

Privacybeleid LED4WHEELS.NL

Hieronder vind u het privacybeleid van Led4wheels.n Led dat per 25-05-2018 van kracht is gegaan.

 

Verzending en transport 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen in zowel binnen als buitenland (EU). Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel en PostNL delen. MyParcel en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel of PostNL onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel of PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

E-mail en mailinglijsten

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Roundcube onderdeel van Mijnwebwinkel.nl. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uwen onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijnwebwinkel en Roundcube mail heeft geen toegang tot ons postvak enwij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze service gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kunnen wij, Led4wheels.nl, op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

SELECTEER TAAL

 

© 2017 - 2022 Led4wheels | sitemap | rss